• Lễ ký hợp đồng hợp tác các sản phẩm dịch vụ của VTVcab qua hệ thống Bưu điện tỉnh Khánh Hòa

  Ngày đăng:08:20 | 23/11/2016 - Lượt xem 1534

  Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa (VTVcab Khánh Hòa) và Bưu điện tỉnh Khánh Hòa ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh các sản phẩm dịch vụ của VTVcab qua hệ thống Bưu điện.

   Chiều ngày 22-11-2016, Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa (VTVcab Khánh Hòa) và Bưu điện tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh các sản phẩm dịch vụ của VTVcab qua hệ thống Bưu điện.

  Lãnh đạo VTVcab Chi nhánh Khánh Hòa và Bưu điện trinh ký kết hợp đồng hợp tác

   

   

  Trước đó, Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam - VTVcab và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực. Trên cơ sở đó, VTVcab Chi nhánh Khánh Hòa và Bưu điện tỉnh Khánh Hòa ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh các sản phẩm dịch vụ của VTVcab qua hệ thống bưu điện như: Giới thiệu quảng bá các sản phẩm dịch vụ của VTVcab, cung cấp thông tin khách hàng để phát triển thuê bao và dịch vụ truyền hình trả tiền của VTVcab trên địa bàn tỉnh. VTVcab Chi nhánh Khánh Hòa cam kết đồng hành cùng Bưu điện tỉnh trong các hoạt động dịch vụ do Tổng Công ty Bưu điện triển khai.